top of page

Pagsimula ng Relasyon sa Kamusmusan: Kwento ni Maria Ana

Si Maria Ana – hindi niya tunay na pangalan ay ang bunso sa limang magkakapatid, kung saan silang lahat ay babae. Noong 2014, siya ay 6 na taong gulang nang tuluyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Habang nagda-dalaga, naramdaman niya ang kawalan ng gana na umuwi sa kanilang bahay, sapagkat pakiramdam niya ay boring at hindi na masaya sa loob ng tahanan nila. Galit din siya sa kanyang ina, dahil sa tingin niya ay hindi siya nito naalagaan nang mabuti noong siya ay bata pa lamang.

Dahil sa impluwensya ng mga barkada niya, nahikayat siya na magkaroon ng nobyo sa murang edad niya na 11 taong gulang. Dahil rin sa mga barkada niya ay nakilala niya ang lalaking naging nobyo niya na nasa edad na 12 taong gulang. Noong una, parehas nagalit ang kanilang mga magulang dahil sa naging relasyon nila at pinagsabihan na bakit nagawa iyon sa murang edad nila. Ngunit kalaunan, napalapit na rin si Maria Ana sa pamilya ng kanyang nobyo. Noong Oktubre 2019, nagdesisyon siyang magsama na sila ng kanyang nobyo sa iisang tirahan. Tumira sila sa bahay ng mga magulang ng kanyang nobyo sa ikalawang palapag. Nagpasya rin siya na kunin na ang lahat ng kanyang gamit sa bahay nila dahil nais na niyang bumuo ng sariling pamilya. Ito rin ang unang pagkakataon na siya ay nakipagtalik. Noong Pebrero ng 2020, pagkatapos ng kanyang ika-12 na kaarawan, natuklasan ni Maria Ana na siya ay nagdadalang-tao. Lahat halos ng pamilya niya ay nagalit sa kanila, ngunit pinanindigan nila ng kanyang nobyo ang nangyari sa kanila. Noong Setyembre ng 2020, nanganak siya.

Sa loob ng isang taon na nagsama sila sa iisang bubong, maraming beses siyang nasaktan ng pisikal dahil sa selos ng kanyang nobyo. Sa mga unang pagkakataon, hindi niya ito pinansin, sapagkat ayaw niyang masira ang kanyang pamilya. Iniisip rin niya na kawawa ang kanilang anak. Ngunit noong Oktubre ng 2020, isang buwan matapos niya manganak ay hindi na niya kinaya ang patuloy na pang-aabuso na ginagawa sa kanya. Sinapak siya sa bibig at mata at pinag-uuntog ang kanyang ulo. Doon ay natauhan siya at naisip na maaaring mapatay na siya sa susunod na pagkakataon. Dahil doon, nagpasya si Maria Ana na isumbong ang pangyayaring ito sa mga magulang ng kaniyang nobyo. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga ate at mismong bayaw niya ang sumundo sa kanya papunta sa bahay ng kanyang ama.

Noong Agosto 2021, naisampa ang kaso laban sa kanyang dating nobyo sa barangay. Ngunit si Maria Ana mismo ang nakiusap na huwag na itong ipakulong ng kanyang mga magulang, sapagkat naawa rin siya sa kanyang dating biyenan na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Sa halip, nagdesisyon ang dating biyenan niya na pauwiin na lamang ang dating nobyo niya sa kanilang probinsya.


Sa kasalukuyan, ang kanyang anak ay nasa pangangalaga ng kanyang dating biyenan, at paminsan-minsan ay binibisita niya ito. Mayroon na rin siyang bagong nobyo at nagpupunta-punta lamang sa bahay nila. Sa ngayon ay wala pa siyang balak na magkaroon ng anak muli kaya patuloy ang paggamit niya ng kontraseptibong injectable (DMPA).

149 views0 comments
bottom of page