top of page

Likhaan Solidarity Message for CHR's 8th Purple Day of Action

Updated: Apr 4, 2023

March 1, 2023

Commission on Human Rights

Salamat sa Commission on Human Rights sa patuloy na pag-organisa ng Purple Action Day. Wow, pang 8th year na pagtitipon na ito. Salamat sa pagbibigay ng espasyo para tayo ay magkasama-sama tuwing March 1, hindi lang para i-celebrate ang simula ng Women’s Month kundi para pag-usapan at gawan ng aksyon ang kasalukuyang sitwasyon nating kababaihan, kung saan patuloy tayong dumadanas ng diskriminasyon at karahasan dahil tayo ay babae.


Nakikiisa ang Likhaan sa tema ng pagtitipon na “Kababaihan para sa Karapatan; Kababaihan para sa Makatarungang Lipunan.”


Paano nga ba magkakaroon ng isang makatarungang lipunan kung ang kababaihan ay patuloy na namamatay o nagkakaroon ng komplikasyon mula sa pagbubuntis, panganganak, at aborsyon? Kung ang kabataang babae ay maagang nagbubuntis at inaako nang maaga ang responsibilidad ng pagiging ina? Kung ang babae ay madalas na nakakaranas ng karahasan sa loob at labas ng tahanan?


Ang lahat ng ito ay maiiwasan kung ang gobyerno ay may tapang, may pondo, at may pinapatupad na polisiya, programa, at serbisyong SRHR.


May obligasyon ang gobyerno na respetuhin, protektahan, at tuparin ang ating karapatang pangtao. Kung kulang at walang aksyon ang gobyerno, may karapatan tayo na mag-organisa, at gumawa ng sariling mga programa at serbisyong SRHR na tutugon sa pangangailangan nating mga kababaihan at kabataan.


Patuloy tayong manindigan, hindi lang para sa ating karapatang sexual at reproductive health, kundi para sa karapatan nating lahat na mamuhay nang malaya. Ang patuloy na pagkakakulong kay Sen. Leila de Lima ay hindi makatarungan; isa itong paglabag sa kanyang karapatang pantao. Panahon na para siya ay palayain. Isama natin ang kanyang paglaya sa ating mga adbokasiya ngayon. Dahil sa laban para sa karapatan ng kababaihan, dapat walang iwanan! #FreeLeilaDeLimaNow


Salamat at happy Women’s Month sa ating lahat!

120 views0 comments

Comments


bottom of page